Lễ Vu Lan 2011 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 20 January 2011 20:51

Đại Lễ Vu Lan PL.2555 tại Chùa Bảo Quang

Chư Tôn Đức Tăng Ni thấy trong hình là Chư Vị: Hoà Thượng Thích Minh Tâm (Pháp), Thượng Toạ Viên Tịnh (Na Uy) và Sư Bà Diệu Tâm, Ni Sư Diệu Nghi, Ni Sư Minh Hiếu, Sư Cô (SC) Tuệ Đàm Vân, SC Tuệ Đàm Hương, SC Tuệ Đàm Châu, SC Tuệ Đàm Nghiêm và SC Tuệ Đàm Giác Chùa Bảo Quang Hamburg; Ni Sư Diệu Phước và Chư Sư Cô thuộc Ni Chúng Chùa Linh Thứu Berlin.


Last Updated on Tuesday, 30 August 2011 15:45