Lễ RằmThượng Nguyên Tân Mão PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 20 January 2011 20:51

Lễ Cúng Rằm Tháng Giêng Tân Mão tại Chùa Bảo Quang

Hình ảnh Lễ Cầu An Rằm tháng Giêng, Cúng Hương Linh và Đội Xá Lợi Phật

Chư Tôn Đức Ni thấy trong hình là: Sư Bà Diệu Tâm, Ni Sư Diệu Nghi, Ni Sư Minh Hiếu, Sư Cô (SC) Tuệ Đàm Vân, SC Tuệ Đàm Châu, SC Tuệ Đàm Nghiêm và SC Tuệ Đàm Giác


Last Updated on Wednesday, 11 May 2011 09:34