Lễ Giao Thừa Tân Mão PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 20 January 2011 20:51

Lễ Giao Thừa Tân Mão tại Chùa Bảo Quang

Chư Tôn Đức Ni thấy trong hình là: Sư Bà Diệu Tâm, Ni Sư Diệu Nghi, Ni Sư Minh Hiếu, Sư Cô (SC) Tuệ Đàm Vân, SC Tuệ Đàm Châu, SC Tuệ Đàm Nghiêm và SC Tuệ Đàm Giác


Last Updated on Tuesday, 10 May 2011 17:47