Văn Nghệ - Lễ Hoàn Nguyện & Đại Lễ Vu Lan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 20 January 2011 20:51

Lễ Hoàn Nguyện vào ngày 16. và 17.08.2008

 


Last Updated on Tuesday, 10 May 2011 11:28