Ngọc Xá Lợi
Written by Bảo Quang   

Ngọc Xá Lợi Thờ tại Chánh Điện Chùa Bảo Quang.

Viên Ngọc Xá Lợi này xuất phát từ Thái Lan. Do một duyên sự đặc biệt Xá Lợi chuyển về Hoa Kỳ và được cúng cho
Chùa Bảo Quang. Hòa Thượng Thích Như Điển đã đích thân mang Ngọc này từ Hoa Kỳ về Đức và nhân Ngày Lễ
Tự Tứ Vu Lan 2007 đã cung rước Ngọc Xá Lợi về tôn trí tại Chùa Bảo Quang Hamburg.

Buổi lễ an vị Ngọc Xá Lợi có sự tham dự của rất đông Chư Tôn Đức ở Âu Châu và hàng ngàn Phật Tử tham dự.

Hằng năm, vào dịp Lễ Thượng Nguyên sau khi hoàn Kinh Dược Sư, Sư Bà trụ trì có cung thỉnh Xá Lợi để Phật tử đội lên đầu.
Đây là cơ hội để chư Phật tử có cơ duyên tiếp xúc với năng lượng của chư Phật.

 

 

Hình 1: Xá Lợi thờ tại Chùa

 

Hình 2: Ngọc Xá Lợi trong Bảo Tháp

 

Hằng năm vào dịp Cúng Rằm Tháng Giêng sau Tết Nguyên Đán, trong Lễ Hoàn Kinh Dược Sư đều có buổi lễ Đảnh Lễ và Đội Xá Lợi tại Chùa

Đãnh Lễ và Đội Xá Lợi Phật nhân Lễ Thượng Nguyên năm 2011

Last Updated on Saturday, 21 January 2012 22:29