Bản đồ đến Chùa
Written by Administrator   

Đi Bằng Xe BUS đến Chùa:

Từ Trạm Xe U-Bahn Billstedt, lấy xe bus số 330, xuống trạm xe Rote Brücke

 

 

Bản đồ hướng dẫn đường đi:

Xin vui lòng bấm vào hình dưới đây để xem bản đồ đến Chùa


Last Updated on Saturday, 14 January 2012 22:32