Liên Kết
Written by Administrator   

Dưới đây là cầu nối kết với những trang nhà các Chùa và Tự Viện khác, cũng như các Trang Nhà có những tài liệu Phật Học giá trị.

Trang Nhà Bảo Quang không chịu trách nhiệm pháp luật về nội dung của những Trang Nhà Liên Kết này.

 

1. Phật Học

=> Thư viện Hoa Sen...

Thư Viện Hoa Sen là một Thư Viện Phật Giáo online rất giá trị

=> Phật Việt

Kinh sách Phật Giáo, những tác phẩm dịch thuật, văn học... do TT.Tuệ Sỹ chủ biên

=> Buddha Sasana

Trang Buddha Sasana Con đường Giải thoát do Bình Anson phụ trách

=> Tu viện Quảng Đức Trang nhà Quảng Ðức tại Úc là một Thư viện điện tử song ngữ Việt-Anh rất giá trị
=> Hoa Vô Ưu Trang Web tại Mỹ là một Thư viện điện tử song ngữ Việt-Anh rất giá trị, trình bày đẹp và bố cục rõ ràng
=> Buddha Home

Trang Phật Học do Vĩnh Hảo và Tâm Huy phụ trách


 

 

 

 

 

 

 

2. Chùa ở Đức và Âu Châu

=> Chùa Khánh Anh, Paris, Pháp Trang nhà Chùa Khánh Anh, Paris, Pháp Quốc
=> Chùa Viên Giác. Hannover, Đức... Trang nhà Chùa Viên Giác, cơ sở Trung Ương Chi Bộ GHPGVNTN Đức Quốc
=> Tu Viện Vô Lượng Thọ, Đức Trang nhà của Tu Viện Vô Lượng Thọ - Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn
=> Chùa Linh Thứu, Berlin, Đức Trang nhà Chùa Linh Thứu ở Berlin -Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước
Last Updated on Tuesday, 04 November 2014 10:57