Sinh hoạt GĐPT
Written by Bảo Quang   

Lịch Sinh Hoạt GĐPT Pháp Quang năm 2020:


Xin bấm vào đây để xem Lịch Sinh Hoạt năm 2020 của GĐPT Pháp Quang (PDF)

 

Ban Huynh Trưởng GĐPT Pháp Quang:
Liên Đoàn Trưởng: Diệu Bảo Trần Thị Quỳnh Anh
Liên Đoàn Phó: Nhựt Phúc Lưu Ngọc Hạnh
Liên Đoàn Phó: Thiện Tâm Trần Quốc Thành
Thư Ký: Quảng Thái Nguyễn Tuấn Quốc
Thủ Quỹ: Diệu Hoa Diệp Thị Lang
Bác Gia Trưởng: Quảng Trí Huỳnh Thế Hùng

Ban Huynh Trưởng GĐPT Pháp Quang chụp hình chung với Sư Bà và Sư Cô Cố Vấn Giáo Hạnh Tuệ Đàm Châu

 

GĐPT Pháp Quang sinh hoạt và tham gia làm công quả chuẩn bị tết Nhâm Thìn tại Chùa Bảo Quang

 

Gia Đình Phật Tử Pháp Quang - Hamburg

sinh hoạt mỗi tháng hai lần vào Chủ Nhật, từ 11:00 đến 16:00 giờ (ngoại trừ những dịp Lễ đặt biệt có chương trình riêng).

Địa điểm sinh hoạt: Chùa Bảo Quang.

Trong các buổi sinh hoạt, tùy theo trình độ các đoàn sinh được hướng dẫn học Phật Pháp, học Việt ngữ và cùng nhau

múa hát vui chơi v.v...

Các đoàn sinh cũng có thể tham gia những chương trình tu tập khác do Sư Bà, quý Sư Cô hay các Huynh Trưởng hướng dẫn.


Hình 1: Oanh Vũ vui đùa


Hình 2: Ngành Thiếu trong giờ ăn trưa

Last Updated on Thursday, 19 December 2019 19:59