Videos_PhatThat2015
Written by Bảo Quang   

* Video Clips Khóa Huân Tu Phật THất 2015

 

 

Phật tử Nguyên Trí Nguyễn văn Tâm đã phát tâm quay những clips sau đây, xin giới thiệu với chư Phật Tử cùng xem:

 

Lễ Khai Mạc và Niệm Phật (Videos)


Lễ Hoa Đăng (Video)


Lễ Cầu Siêu và Hiệp Kỵ chư Hương Linh (Video)

 

Last Updated on Thursday, 03 December 2015 12:19