Sửa Mái Chùa 2012

Đã khởi công "Sửa Mái Chùa".

Trong những ngày qua, nhiều Phật Tử từ nhiều thành phố tại Đức, tranh thủ các ngày nghỉ trong dịp Lễ Thăng Thiên, đã tập trung về Chùa để bắt đầu công trình Sửa Mái Chùa. Đây là những hình ảnh trong đợt đầu tiên.  Ban Biên Tập trang Web baoquang.de sẽ cố gắng cập nhật những hình ảnh thường xuyên để Phật tử xa gần có thể theo dõi diễn biến của Công trình.

Chùa kêu gọi mọi đóng góp của tất cả quý vị. Ngoài viêc ủng hộ tịnh tài cho quỹ xây dựng, quý vị có thể thu xếp thì giờ về góp tay với Chùa. Ai cũng có thể đóng góp được, không kể tuổi tác, nghề nghiệp hay nam nữ. Tuy nhiên để Chùa dễ dàng sắp xếp phương án (tránh lúc thì đông quá, khi thì không có ai) xin quý vị vui lòng liên lạc trước với Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm qua điện thoại cầm tay: 0176 8114 2750.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

 

Lưu ý: cần có Flash Player để xem những hình ảnh này