Phật Đản 2556

Đại Lễ Phật Đản 2556 tại Chùa Bảo Quang Hamburg

Có khoảng 400 Phật Tử về tham dự Đại Lễ Phật Đản 2556 tại Chùa Bảo Quang Hamburg. Chư khách Tăng tham dự Đại Lễ gồm có: Hòa Thượng Tịnh Quang, Chư Thượng Tọa Minh Giác, Thông Trí, Thiện Niệm, Từ Nhơn, Nguyên Lộc v.v.. và Chư Tôn Đức Tăng Ni khác ở Âu Châu

 

Lưu ý: cần có Flash Player để xem những hình ảnh này