Từ Thiện Xã Hội 2012

Chuyến công tác từ thiện

Khám bnh, phát thuc min phí và tng quà Xuân

cho đồng bào nghèo và neo đơn tại Đồng Nai và Quảng Nam Việt Nam đầu năm 2012

 Lưu ý: cần có Flash Player để xem những hình ảnh này