phaphoa2012 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 20 January 2011 20:51

Pháp Hội Pháp Hoa tân xuân Nhâm Thìn tại Chùa Bảo Quang

Mặc dầu trời bắt đầu xuống tuyết nhưng Pháp Hội Pháp Hoa năm nay đã có 72 Phật Tử tham dự (buổi chiều có vài anh chị em trong GĐPT phải lo công tác văn nghệ múa Lân giúp hội Tết Hội Người Việt nên vắng mặt). Cả hội chúng, trong đó có một Phật tử người Đức, đã nhất tâm tụng trọn bộ bảy quyển Pháp Hoa từ 8 đến 18 giờ trong ngày 28.01.2012. Để tưởng thưởng chư Phật tử, Sư Bà đã phát lộc cho quý Phật tử còn ở lại giờ cuối cùng.


Last Updated on Monday, 30 January 2012 17:55