RamThangGieng2015

Pháp Hội Pháp Hoa và Rằm Tháng Giêng, Đội Xá Lợi Phật
IMG 6681 IMG 6684 IMG 6692 IMG 6694
IMG 6696 IMG 6698 IMG 6699 IMG 6700
IMG 6701 IMG 6711 IMG 6717 IMG 6718
IMG 6721 IMG 6722 IMG 6732 IMG 6735
IMG 6738 IMG 6746 IMG 6747 IMG 6756
IMG 6760 IMG 6762 IMG 6768 IMG 6770
IMG 6771 IMG 6773 IMG 6774 IMG 6775
IMG 6776 IMG 6778 IMG 6779 IMG 6781
IMG 6782 IMG 6783 IMG 6784 IMG 6785
IMG 6786 IMG 6788